ראשי> תעשיות> פרויקטים> מתקני טיהור שפכים>

מתקני טיהור שפכים

א.ד.י.ג. משמשת כקבלן ביצוע לכל העבודות האלקטרו-מכאניות הכלולות בהקמת מתקן טהיור השפכים. במסגרת זאת א.ד.י.ג. מספקת, מתקינה, מחברת לתשתיות ומפעילה את גל מערכות השאיבה, הערבול, הסינון, השיקוע, האיוורור ויתר הטיפולים בבוצה לפי הנחיות מתכנן המתקן. כמו כן מתקינה א.ד.י.ג. את כל תשתיות החשמל, ארונות חשמל, מערכות הספקת מתח, מערכות גיבוי וכד'. מערכת הבקרה עבור המתקן מסופקת ומותקנת באמצעות חברת הבת "פלקון טכנולוגיות בע"מ".
דוגמה עדכנית של פרוייקט כזה הוא מתקן טיהור שפכים של עיר נהריה, שהקמתו הושלמה לאחרונה, והוא מופעל לשביעות רצונו המליאה של הלקוח.

 

שפחים1