האתר נמצא בתחזוקה לצורך שיפור הנגישות



לפרטים נוספים ניתן לפנות לאתר של פלקון https://www.falcon-tec.com
לפניות וברורים אחרים ניתן לפנות לטלפון: 08-9330309, מייל edig@edig.co.il