ראשי> תעשיות> תחומי פעילות> עבודות מכניות וצנרת>

עבודות מכניות וצנרת

  • אספקה, התקנה ואחזקה של תחנות כוח (גנרטורים) ומכוני שאיבה.
  • ייצור, אספקה והרכבה של ציוד מכני, צנרות מים, דלק, גזים שונים, קיטור, כולל צינורות ללחץ גבוה מותאמים לבדיקות רדיוגרפיה, אולטרא סאונד וכו'.
  • אספקה, התקנה והרכבה של ציוד מסתובב - מכונות, טורבינות וכד', כולל איזון, פילוס, הפעלה והרצה.
  • אספקה והרכבה של תחנות שאיבה למים, דלק, ביוב, כולל ייצור והתקנה של מערכות סעפות (מניפולד), מערכות מדידה ומכשור.
  • אספקה והרכבה של ציוד למעבדות, כולל צנרות נחושת, צנרות PVC, פוליפרופילן מכל הסוגים וכד', כמו כן התקנת מכשור וציוד למעבדות.
  • אספקה, התקנה והרכבה של צנרות מפלדה בלתי מחלידה (פלב"מ) בלחצים שונים כולל צנרת פלב"מ עם דרגות ניקיון, וכן צנרות מפלדות מיוחדות לטמפרטורות גבוהות (אינקונל, אינקולוי).
  • אחזקה שוטפת למוסדות ולמפעלים, עם צוותי עבודה קבועים במפעלים, לפי חוזה שנתי, כולל ביצוע שינויים, שיפורים חידושים ותוספות.

תחנת שאיבה