ראשי> תעשיות> פרויקטים> תחנות כוח דיזל גנרטורים>

תחנות כוח דיזל גנרטורים

  • הספקה והתקנה ע"י א.ד.י.ג. של גנרטורים עבור מערכות ומתקנים רגישים
  • הבטחת אספקת חשמל רציפה, וכן גיבוי במקרה חירום.
  • הצבת הגנרטורים באתר
  • הרכבת רדיאטורים ומנועים עבור הגנרטורים
  • ייצור והתקנה של מיכלי דלק
  • אספקת לוחות החשמל וכל הדרוש לסינכרוניזציה עם רשת החשמל
  • התקנה וחיבור של מערכות הדלק, המים והפליטה
  • הפעלה
  • שירותי אחזקה שוטפת, טיפולים תקופתיים, החלפת שמנים ובדיקות מונעות - ע"י א.ד.י.ג..

 

גנרטור