ראשי> תעשיות> פרויקטים> מערכות ביוב עירוניות>

מערכות ביוב עירוניות

א.ד.י.ג. מקימה תחנות שאיבה המסופקות בשלמות ע"י א.ד.י.ג. לפי דרישת הלקוח. התקנת כל המערכות המכניות והחשמליות וכן מערכות הבקרה והניטור מבוצעת ע"י א.ד.י.ג. ו"פלקון" כפרויקט מושלם המספק פיתרון מקיף ללקוח (turn-key).
דוגמה למערכת כזאת היא מערכת שסופקה לעירית בת-ים. מערכת הבקרה מבקרת את תחנות הביוב והתיעול ברחבי העיר בשידורי אלחוט. ממשק MMI מציג מצב כל תחנה ומאפשר הפעלות והפסקות של אמצעים בתחנה. התראות על תקלות מופנות למסך ולמכשירי ביפר. כל תחנה מורכבת ממספר משאבות המעבירות את הביוב מהבור הרטוב אל קווי סניקה המוליכים אותו למאגרים. המשאבות פועלות באמצעות לוח פיקוד ועל פי מצב המפלס בתוך הבור. תקלה במערכת (תקלת משאבה, תקלת חשמל וכו') גורמת לגלישה של הביוב.
"מבנית 4000" מתריעה מיידית על כל תקלה בתחנה, מונה את הפעלות המשאבות ומשך פעולתן, ומציגה את מפת העיר ומצב כל התחנות. בכל תחנת שאיבה הותקנה יחידות קצה אלחוטית, המחוברת ללוח הפיקוד. תחנה נוספת, מקומית, מבוקרת על ידי בקר מתוכנת המחובר בתקשורת קווית למחשב. המוקד שהותקן במשרדי מחלקת הביוב כולל מחשב PC שבו מותקנת התכנה ומפענח אלחוטי המקשר את המחשב ליחידות הקצה האלחוטיות. כל הנתונים המגיעים למחשב, מאוחסנים בדיסק וניתנים לשליפה בצורת גרפים או דוחות כפי שהוגדרו על ידי מחלקת הביוב.

ביוב